ALSTUTTU JAKAA TAAS TUTKIMUSSTIPENDEJÄ

Satu

ALStuttu:n jäsen
 
https://alstuttu.org/www/

ALS-tutkimuksen tuki ry jakaa 15 000 euroa 1-3 stipendinä perustutkinto- tai jatko-opiskelijalle tai nuorelle tutkijalle.
Tutkimuksen kohteena tulee olla ALS-tauti tai sen hoito. Stipendi voidaan myöntää myös tutkimushankkeen valmistelutyöhön.

Vapaamuotoiset hakemukset (max 1 liuska), liitteenä cv ja julkaisuluettelo sekä tutkimussuunnitelma (max 1 liuska), toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@alstuttu.org viimeistään 31.5.2020.

Hakemukset arvioi tieteellisten asiantuntijoiden ja yhdistyksen hallituksen edustajien muodostama raati. Stipendien saajat julkistetaan kesäkuun aikana..
 

Trulli62

ALStuttu:n jäsen
 
https://alstuttu.org/www/

ALSTUTTU PÄÄTTI VUODEN 2020 ENSIMMÄISTEN TUTKIMUSAPURAHOJEN JAOSTA

ALS-tutkimuksen tuki ry:n hallitus on päättänyt jakaa alkuvuoden aikana kertyneet lahjoitusvarat seuraaviin tutkimushankkeisiin:

ALS-mutaatiot Suomessa (ALSGEN) 5 000 €
Molecular mechanisms of synaptic dysfunction in C9orf72 repeat expansion-associated disease pathogenesis 3 000 €
Effects of the C9orf72 hexanucleotide repeat expansion in patient-derived microglia 3 000 €
Kirjallisuustutkimus CRISPR/Cas9 menetelmän käyttömahdollisuuksista C9orf72/SOD1-pohjaisen ALSin hoidossa (kandidaatintyö) 3 000 €
ALSin epidemiologisen tilanteen kuvaus TYKS:ssä vuosina 2010-2018 diagnosoitujen ALS-potilaiden potilastietojen pohjalta 2 000 €

Toivotamme menestystä tutkimushankkeisiin.

Hakemuksia tuli tässä haussa ennakoitua enemmän, mikä on tutkimuksen kannalta hyvä asia, mutta johti siihen, että apurahasummat jäivät pienemmiksi kuin mitä hakemukset olisivat ansainneet. ALStuttu pyrkiikin nyt tehostamaan rahankeräystoimintaansa niin, että hyvän trendin jatkuessa syksyn apurahakierroksella olisi enemmän jaettavaa.
 
Ylös