Hengityshalvauspotilaiden asemassa on puutteita – palveluiden järjestämiseen lisättävä osallisuutta

Leevi

ALStuttu:n jäsen
"Hengityslaitepotilaat ry:n kysely tuo uutta tietoa elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjistä. Suurin osa heistä tarvitsee apua vuorokauden ympäri. Kysely kertoo puutteista muiden avusta riippuvaisten hengityshalvauspotilaiden palveluiden järjestämisen tavoissa, ihmisoikeuksien toteutumisessa ja yksityisyyden turvaamisessa.

Tällä hetkellä hengityshalvauspotilaiden tarpeet ja palvelut eivät kohtaa. Ongelmia on tunnistettu lainsäädännössä ja käytännössä jo aiemmin, mutta soteuudistuksen pitkittymisen vuoksi niihin puuttuminen on viivästynyt.

“Vastaajat toivovat yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuutta osallistua palveluiden suunnitteluun. Tällä hetkellä moni hengityshalvauspotilas kokee, ettei heillä ole muiden ihmisten kanssa yhdenvertaista itsemääräämisoikeutta”, sanoo selvityksen tuottanut hankekoordinaattori Ilka Haarni."

Koko teksti: https://lihastautiliitto.fi/ajankoh...luiden-jarjestamiseen-lisattava-osallisuutta/

Hengityslaitepotilaat ry:n valtakunnallinen kysely toteutettiin keväällä 2019. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 50 täysi-ikäistä hengityshalvausstatuksen omaavaa henkilöä, 21 naista ja 29 miestä eri puolilta maata. Vastaajista runsas puolet oli työikäisiä, ja eläkeikäisiä oli 28 prosenttia. Raportin kyselyn tuloksista pääset lukemaan osoitteessa https://hengityslaitepotilaat.fi/wp-content/uploads/2019/11/HLP-raportti-2019.pdf
 

H2O

Yleinen foorumi
Tuosta kyselystä voi vetää johtopäätöksen, että noinkin pieneen ryhmään mahtuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja sitä kautta erilaisia intressejä omaavia laitepotilaita. Voisi myös kuvitella, että aktiivisimmin ovat vastanneet melko stabiilin taudinkuvan omaavat, kun taas enemmän progressivisia sairauksia potevat eivät ole olleet niinkään aktiivisia ehkä jo pelkästään tilansa takia.
 
Ylös