Levosimendaani - kehitteillä oleva lääke hengityksen tukemiseen

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Lupaavan oloinen lääke kehitteillä Orionilla:

http://www.orion.fi/tutkimus/tk-orionilla/tutkimusputki/

ODM-109 (suun kautta annosteltava levosimendaani)

ODM-109 on suun kautta annosteltava levosimendaani. Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Simdax® (levosimendaani) on Orionin alkuperälääke äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen suonensisäiseen hoitoon. Simdaxia® myydään yli 50 maassa Orionin tai yhteistyökumppanien toimesta. Toistaiseksi suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla ei ole myyntilupaa missään käyttöaiheessa. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavilla potilailla.


http://www.orion.fi/konserni/media/...n-konsernin-osavuosikatsaus-kaudelta-1-32016/

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2016

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109).

 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2016

http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201702080147&comid=ORN

"Me Orionilla puolestamme saimme valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen ALS-potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella suunnittelemme jatkavamme kehitysohjelmaa."
 

icebear

ALStuttu:n jäsen
Orionia ei ole mainittu yhdistyksen "Suomalaista ALS tutkimusta" sivulla. Näköjään se olisi oikeutettu sinne.
 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Orion käynnisti ALS-lääkkeensä potilastutkimukset

"Orionin ALS-lääkkeen kehitys etenee, ja yritys on rekrytoinut ensimmäiset potilaat tutkimukseen, jossa tutkitaan suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa.

Niin sanotun kolmannen vaiheen kliininen tutkimus pyrkii osoittamaan, että lääke vahvistaa ALS-potilaiden hengityslihasten toimintaa. Tästä on saatu lupaavia tuloksia aiemmassa potilastutkimuksessa kahden vuoden takaa."

Koko uutinen: http://www.ts.fi/uutiset/talous/4009747/Orion+kaynnisti+ALSlaakkeensa+potilastutkimukset
 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1-6/2019

https://www.arvopaperi.fi/porssitie...1-6-2019/57372408-09d5-49ad-9f60-61ba4a77d6f9

"Toinen merkittävä kliinisen vaiheen III -tutkimuksemme eli REFALS-hanke, jossa tutkimme suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin hoidossa, on edennyt hyvin. Hankkeen potilasrekrytointi valmistui ennakoitua aiemmin katsauskauden jälkeen heinäkuussa ja odotamme REFALS-tutkimuksesta tuloksia runsaan vuoden kuluttua. Toteutamme tutkimuksen yksin ja mikäli tutkimustulokset ovat positiivisia, on mahdollista, että Orion kaupallistaa tuotteen itse Euroopan lisäksi myös joillakin keskeisillä markkinoilla Euroopan ulkopuolella.

REFALS-tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että vahvistamalla ALS-potilaiden hengityslihasten toimintaa, suun kautta annosteltava levosimendaani voi auttaa ylläpitämään hengityskapasiteettia ja siten tukea ALS-potilaiden yleistä toimintakykyä. Levosimendaani ei paranna ALS:ia. Sen tavoitteena on viivästyttää tarvetta hengityksen tukemiselle ja siten parantaa potilaan elämänlaatua. Orion toteuttaa tutkimuksen yksin ja investoi siihen noin 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Jos tulokset ovat myönteisiä, myyntilupaa on tarkoitus hakea Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Suun kautta annosteltavalle levosimendaanille on myönnetty harvinaislääkkeen asema (Orphan Drug Designation). Levosimendaani on Orionin kehittämä, jo vuonna 2000 markkinoille tullut molekyyli, jota käytetään suonensisäisesti äkillisesti pahentuneen sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa."
 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
https://www.orion.fi/tutkimus/tutki...evals-tutkimuksen-faasi-2-tulokset-julkaistu/

Suun kautta annosteltavan levosimendaanin vaikutukset ALS-tautia sairastavilla potilailla – LEVALS-tutkimustulokset julkaistu

"ALS-tautiin kehitettävän suun kautta annosteltavan levosimendaanin (ODM-109) tehoa ja turvallisuutta määrittelevän faasi 2 LEVALS –tutkimuksen tulokset on julkaistu arvostetussa neurologian, neurokirurgian ja psykiatrian tiedelehdessä (The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry).

Vaikka tutkimuksen ensisijaista tavoitetta, istuma-asennossa mitattua muutosta hitaassa vitaalikapasiteetissä ei saavutettu, jälkikäteen tehdyt (post hoc) analyysit makuuasennossa mitattua vitaalikapasiteettiä hyödyntäen olivat lupaavia: 66 potilaan tutkimuspopulaatiossa suun kautta annosteltavan levosimendaanin todettiin parantavan hengitystoimintaa verrattuna lumelääkkeeseen.

Tuloksien vahvistamiseksi on käynnistetty meneillään oleva REFALS faasi 3 –potilastutkimus. Lisätietoa tutkimustuloksista löytyy (englanniksi) täältä. "

Tuloksia hyvin valaiseva video:

 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Orion hakee terveitä vapaaehtoisia tutkimushenkilöitä kliiniseen levosimendaani lääketutkimukseen

"Tutkimuksessa verrataan suun kautta annosteltavien levosimendaani (ODM-109) -valmisteiden imeytymistä verenkiertoon. Levosimendaani on markkinoilla sydämen vajaatoiminnan hoitoon, mutta sen tehoa tutkitaan myös ALS-taudin oireisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vaikuttavatko pienet erot valmisteiden koostumuksessa lääkkeen imeytymiseen."

Lisätietoja: https://www.orion.fi/tutkimus/vapaa...kseen/haku-vapaaehtoiseksi-laaketutkimukseen/
 
Ylös