Tiedekatsaus: Perkutaaniseen endoskooppiseen gastrostomiaan tarvitaan paikallisia hoitopolkuja

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Vertaisarvioitu Tieteessä-katsaus Lääkärilehdessä 22/2018:

• PEG eli perkutaaninen endoskooppinen gastrostomia on laajasti hyväksytty menetelmä enteraalisen ravitsemuksen ylläpitämiseksi.
• Toimenpiteen aiheet ja siihen liittyvät komplikaatiot tunnetaan ohjeistuksista huolimatta huonosti.
• PEG-letkun asennusta harkittaessa tulee huomioida potilaan henkilökohtaiset toiveet, diagnoosi ja elinajan ennuste.
• Potilaan ja usein myös omaisen asianmukainen ohjaus on onnistuneen hoidon keskeinen osa.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/304129/SLL222018_1424.pdf?sequence=1
 
Ylös